Fernabsatzvertrag – ​​yahrenay

Fernverkaufsvertrag

ENTFERNUNGSVERKAUFSVEREINBARUNG
1.TARAF auf
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 
EIN KÄUFER' ; (nachfolgend im Vertrag „KÄUFER“ genannt)
 
B. „VERKÄUFER“; (nachfolgend im Vertrag „VERKÄUFER“ genannt)
NAME- NACHNAME: Yahrenay Tekstil
ADRESSE: Etiler Mah. 1268 Sok. Nr:2 D:301 Basmane - Konak / Izmir
Sie können die Option ALICI, auswählen und die Einstellungen ändern, um die Einstellungen zu ändern.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
MINISTER: Minister für Zoll und Handel,
MINISTERIUM: Das Ministerium für Zoll und Handel,
GESETZ: Verbraucherschutzgesetz Nr. 6502,
VERORDNUNG: Fernabsatzvertragsverordnung (OG:27.11.2014/29188)
DIENSTLEISTUNG: Gegenstand eines Verbrauchergeschäfts, bei dem es sich nicht um die Lieferung von Waren handelt, die gegen Entgelt oder einen Vorteil erbracht oder versprochen werden
VERKÄUFER: Ein Unternehmen, das dem Verbraucher im Rahmen seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit Waren anbietet oder im Namen oder im Auftrag des Anbieters handelt,
KÄUFER: eine natürliche oder juristische Person, die eine Ware oder Dienstleistung zu gewerblichen oder nichtberuflichen Zwecken erwirbt, nutzt oder daraus Vorteile zieht,
SITE: Die Website des VERKÄUFERS,
SİPARİŞ VEREN: SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
PARTEIEN: VERKÄUFER und KÄUFER,
VEREINBARUNG: Dieser zwischen dem VERKÄUFER und dem KÄUFER geschlossene Vertrag,
WAREN: Bezieht sich auf bewegliche Waren, die dem Einkauf unterliegen, sowie auf Software, Ton, Bild und ähnliche immaterielle Waren, die für die Verwendung in einer elektronischen Umgebung vorbereitet sind.
3.KONU
ISBU Sözleşme, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış Fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak yükümlülüklerini düzenler ve.
Auflistung der Standorte, für die Sie einen Beitrag verfassen müssen. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. VERKÄUFERINFORMATIONEN
Titel: Yahrenay Textile
Adresse: Etiler Mah. 1268 Sok. Nr:2 D:301 Basmane - Konak / Izmir
Telefon: 0850 885 09 01
E-Mail: İletişim@yahrenay.com
5. KÄUFERINFORMATIONEN
Teslim edilecek kişi
Versandadresse
Telefon
Fax
Eposta / kullanıcı adı
6. BESTELLUNG VON PERSONENINFORMATIONEN
Ad / Soyad / Unvan
Adresse
Telefon
Fax
Eposta / kullanıcı adı
7. VERTRAGSGEGENSTAND PRODUKT / PRODUKTINFORMATIONEN
1. Die Grundmerkmale (Typ, Menge, Marke / Modell, Farbe, Nummer) der Ware / des Produkts / des Produkts / der Dienstleistung werden auf der Website des VERKÄUFERS veröffentlicht. Wenn die Kampagne vom Verkäufer organisiert wurde, können Sie die Grundfunktionen des jeweiligen Produkts während der Kampagne untersuchen. Es ist bis zum Kampagnendatum gültig.
7.2. Auflistung der Standorte, für die Sie einen Beitrag verfassen müssen. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
 
ProduktbeschreibungMengeEinheitspreisTeilsumme
(KDV Dahil)
 
Kargo Tutarı
Toplam:
 
Ödeme Şekli ve Planı
Versandadresse
Teslim Edilecek kişi
Rechnungsadresse
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli
 
7.4. Die Versandkosten, dh die Versandkosten des Produkts, werden vom KÄUFER bezahlt.
8. RECHNUNGSINFORMATIONEN
Ad / Soyad / Unvan
Adresse
Telefon
Fax
Eposta / kullanıcı adı
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
wird geliefert.
 
9. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyabi veru ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satici tarafından alici‘ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder .
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI 'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda, ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 
9.3. Verkäufer, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere Uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları Isin gereği olan Bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, ihr türlü ayıptan ARI olarak yasal Mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir þekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. Verkäufer, Sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.6. Alici, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ISBU Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve / veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. Alici, Sözleşme konusu ürünün alici veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi Ve / veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, alici Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI'ya ait olacak şekilde SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. Verkäufer, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve / veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakenmesini ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI'nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alici, Satici tarafından kredi Kartina iade edilen tutarın banka tarafından alici hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alici, olası gecikmeler için SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI gibt die Möglichkeit, die Daten zu speichern und die Nachricht zu senden, um die Nachricht zu senden und die Nachricht an das Mobiltelefon zu senden mehr anzeigen ALICI'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal / hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal / hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal / hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal / hizmetin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. Alici ile Sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin ayný kişi olmaması veya ürünün ALICI'ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi Kartina ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Verkäufer, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki Aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi / belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise
9.12. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine uye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağılıg
9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (Spam, Virus, truva atı, vb.) Işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI'ya ait internet sitesin üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve / veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve / veya işlettiği başka web sitelerine ve / veya başka içeriklere link ver. Bu linkler ALICI'ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememects ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti taui migilere yönelik herhangi
9.16. Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage und sage, ich sage, ich sage. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. RECHT AUF RÜCKZUG
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (auf dört) gün içerisinde, SATICI'ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali reddederek sözleşmeden Cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI 'ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satici‘ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün ISBU sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 
a) 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek isenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları und birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI
e) ALICI 'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI' nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
11. PRODUKTE, DIE NICHT ZUR RÜCKZUG VERWENDET WERDEN KÖNNEN
Die Waren, die gemäß den Anforderungen des KÄUFERS oder ausdrücklich persönlichen Bedürfnissen hergestellt werden und nicht für die Rücksendung geeignet sind, Unterwäsche, Badebekleidung und Bikinihosen, Make-up-Materialien, Einwegprodukte, Waren, die in Gefahr sind, sich zu verschlechtern oder die wahrscheinlich verfallen, werden an den KÄUFER geliefert. Produkte, die nicht für Gesundheit und Hygiene geeignet sind, wenn die Verpackung vom KÄUFER nach der Lieferung geöffnet wird, Produkte, die nach der Lieferung mit anderen Produkten gemischt werden und von Natur aus nicht getrennt werden können, Waren in Bezug auf Zeitschriften wie Zeitungen und Zeitschriften, mit Ausnahme der im Abonnementvertrag angegebenen, Sofortige Leistung in elektronischer Umgebung Die sofortige Rückgabe der erbrachten Dienstleistungen oder der immateriellen Waren an den Verbraucher, Audio- oder Videoaufzeichnungen, Bücher, digitale Inhalte, Softwareprogramme, Datenaufzeichnungs- und Datenspeichergeräte, Computerverbrauchsmaterialien und Verpackungen ist gemäß der Verordnung nicht möglich. . Darüber hinaus ist es vor Ablauf des Widerrufsrechts nicht möglich, das Widerrufsrecht für die mit Zustimmung des Verbrauchers begonnenen Dienstleistungen zu nutzen.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri ve kullanılmamış olmaları gerekir. 
 
 
12. STANDARD- UND RECHTLICHE ERGEBNISSE
Der KÄUFER erklärt sich damit einverstanden, erklärt und verpflichtet sich, dass der Karteninhaber im Falle der Zahlung per Kreditkarte im Rahmen der Kreditkartenvereinbarung mit der Bank Zinsen zahlt und gegenüber der Bank haftet. In diesem Fall kann die betreffende Bank Rechtsmittel beantragen. Der KÄUFER akzeptiert, erklärt und verpflichtet sich, dass der KÄUFER im Falle eines Zahlungsverzuges des KÄUFERS den Schaden und Verlust des VERKÄUFERS aufgrund der verspäteten Erfüllung der Schuld bezahlen wird.
13. AUTORISIERTER GERICHTSHOF
Sie können die folgenden Schritte ausführen, um die Einstellungen für den Parasal zu ändern und die Einstellungen zu ändern, die Sie benötigen, um die Einstellungen zu ändern. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01 / 01 / 2017 kann wie folgt geändert werden: 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 () Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
14. DURCHSETZUNG
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 
VERKÄUFER: Yahrenay Tekstil
ALICI:
TARİH:
Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
Die Lagerbestände gehen zur Neige. Es gibt maximal [max] Produkte.
Zur Wunschliste hinzufügenSuche in der WunschlisteVon der Wunschliste entfernen
Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Zurück zum Shop

Fügen Sie eine weitere Notiz hinzu Bestellhinweis bearbeiten
Schätzen Sie die Versandkosten
Geschenkgutschein hinzufügen

Schätzen Sie die Versandkosten

Geschenkgutschein hinzufügen

Der Gutscheincode kann auf der Zahlungsseite verwendet werden.